Paramount Network har upphört

Publicerad för 3 år sedan

Paramount Network

Tv-kanalen Paramount Network upphörde den 1 januari 2022 och finns inte längre med i våra kanalpaket.

Producenten ViacomCBS har valt att upphöra med distributionen av tv-kanalen Paramount Network. Beslutet omfattar samtliga sändningar i Sverige och påverkar således samtliga tv-distributörer.

Sändningarna upphörde den 1 januari 2022 och tv-kanalen finns sedan dess inte längre med i kanalpaketet Stora Paketet.

Publicerad den 5 januari 2022 under: