Tyngdlöst Bredband

JUNET levererar fiber till MÅNEN

Junet blir första bredbandsleverantör att leverera bredbandstjänster via fiber utanför Jordens gränser.

Tidigare i år uppmärksammade vi nyheten att internet är på väg till månen. Internet i form av mobilt bredband via 4G-nätet. Då vi arbetar efter premissen att 4G-bredband inte är ”riktigt” bredband, tog vi beslutet att ta det ett rymdsteg längre.

Tyngdlöst bredband via en fullskalig fiberinstallation av planetär magnitud.

 

Tyngdlöst bredband

Tillsammans med Junets vassaste experter inom trådlöst bredband samt världens ledande forskare inom tyngdlöshet, har vi tillsammans skapat något av en fusion av de två områdena vi valt att kalla Tyngdlöst Bredband.

Premissen är densamma som fiberbredband på Jorden, i den bemärkelse att fiberoptik lägger grunden. Därefter kommer satelliter och högteknologiska antenner fördela ut bredband över månens yta med hjälp av tyngdlösa signaler. Dessa signaler kan, till skillnad från vanliga trådlösa signaler, färdas i all miljö oavsett gravitationskraft.

”Det har varit en lång och mödosam process, men äntligen är vi I rymdhamn.”

-Projektledare för interstellära resor.

Utmaningar

Logistik

Det råder brist på rymdfärjor. Vi ser över möjligheten att, likt andra aktörer på marknaden, återanvända rymdraketer.

Budget

Kostnaden kommer att bli astronomisk. Vi förutsätter att merparten av omkostnaderna kommer att täckas av bidrag från den Europeiska rymdorganisationen.

”FLAT MOONERS”

Vi förutspår motstånd från The Flat Moon Society. Dessa är under uppfattningen att månen är platt och delar inte den vedertagna sanningen att månen är rund. Vi räknar med såväl underrättelsetjänstliknande ”under radarn”-attacker, som smutskastningskampanjer via sociala medier. Här förlitar vi oss på mottagarens förmåga att vara källkritisk.

Grävarbete

Då månens yta består utav mestadels cementliknande material, sett till hårdhet och täthet, kommer den faktiska nedgrävningen av fiberkablar bli en utmaning. Vi är därför öppna för andra tänkbara scenarion, till exempel att fiberkablarna förblir ovan (mån)jord. Detta alternativ skulle dock öka risken för att eventuella stormar skulle kunna tillintetgöra fibern, varav extra säkerhetsåtgärdar måste vidtas i form av extra starka höljen runt fiberkablarna.

Bli pionjär – Vi behöver frivilliga

Vi behöver frivilliga som kan tänka sig följa med på denna interstellära resa. Oavsett ditt område av expertis, tar vi gärna emot en ansökan.

Vem har inte alltid drömt om att bli astronaut?

Antal platser är begränsade till ett fåtal och vi räknar med ett stort antal sökande. Urvalet görs av en jury bestående av astronauter, rymdexperter, samt HAL 9000. Om din intresseanmälan faller juryn i smak kommer du gå vidare till intervju samt en serie av fyrtiotvå fysiskt och psykiskt påfrestande tester. Dessa genomförs för att utvärdera din förmåga och lämplighet för interstellära resor.

We Want You

ANMÄL DIG I DAG

Kontaktformulär