Paus-TV

Paus-TV

  • Pausa tv-program
  • Spola tillbaka
  • Paus-tv-kit för VIP1113

Produktbeskrivning

Paus-tv gör att du kan pausa pågående tv-program – en perfekt funktion om du behöver en kort paus i ditt tv-tittande eller vill spola tillbaka i ett program du tittar på!


Så här funkar Paus-tv

  • När du valt en tv-kanal börjar Paus-tv-funktionen spela in programmet på kanalen automatiskt.
  • Du kan närsomhelst pausa tv-programmet.
  • Paus-tv-funktionen spelar in upp till tre timmar. Är ditt program längre än så spelas det gamla över, så att du hela tiden har de senaste tre timmarna av programmet.
  • Du kan alltså spola tillbaka som mest tre timmar i ett program.
  • Om du byter tv-kanal, rensas inspelningen och den nya kanalen börjar spelas in istället.

OBS! Du kan alltså inte spola tillbaka ”mellan” olika kanaler, utan Paus-tv-funktionen är bara aktiv på den kanal där du är, så länge du är kvar på kanalen.

Användarguide: Klicka här