Arris VIP4302

Arris VIP4302

HDTV-box

Produktbeskrivning

TV-boxen har allt du behöver för att se olika TV-program, filmer och andra tjänster via öppen bredbands-TV. TV-boxen är öppen och inte låst till någon specifik tjänsteleverantör.

TV-boxen ansluts till din fiberutrustning, alternativt till ett nätverksuttag anslutet till din fiberutrustning.

  • Stöd för HDTV-kanaler och vanliga standardkanaler
  • Kontakter på baksidan
    • Ethernet (för anslutning till fiberkonverter)
    • HDMI (för anslutning till HDTV)

Användarguide