Via bredbandet

IP-telefoni

  • Ring via bredbandet
  • Låg månadsavgift
  • Ingen bindningstid

Produktbeskrivning

Denna tjänst kräver en bredbandstjänst. Om du har Junets bredband bjuder vi på halva månadsavgiften (värde 15 kr/mån), annars kostar tjänsten 30 kr/mån.

Abonnemanget

I abonnemanget ingår ett telefonnummer om du inte redan har ett. Om du redan har ett nummer du vill behålla kan du flytta över det utan extra kostnad.*

Nummerpresentation, hemligt nummer och samtalsspärrar ingår utan extra kostnad. Samtalstaxa tillkommer.

Utrustning

Tjänsten kräver telefonidosa från Junet (599 kronor), alternativt Junets Router (80 kr/mån). Kostnad för frakt tillkommer (99 kr).

Instruktioner

Du kopplar vår telefonidosa eller en router förberedd för IP-telefoni/VOIP (Voice Over IP) till din bredbandsuppkoppling. Därefter ansluter du en vanlig telefon till dosan eller routern och ringer precis som vanligt. Om dina telejack är rätt kopplade kan du även ansluta ditt befintliga telefoninät till telefonidosan via första telejacket.

Prisavtal

Super Utland
Superlåga utlandspriser enligt särskild prislista 20 kr/mån

*Gäller vid ett porteringstillfälle för ett telefonnummer tillsammans med köp av Junets telefonidosa eller router. Om annan utrustning än Junets används kostar nummerportering 100 kr. Detsamma gäller om fler än ett nummer ska porteras. Annan utrustning kan vara t.ex. en trådlös telefon förberedd för IP-telefoni/VOIP (kräver konfigurering på egen hand och är inte att rekommendera för icke-avancerade användare). Notera även att det inte går att använda annan operatörs telefoniutrustning.