Telefoni

Via ditt bredband

IP-telefoni Standard

  • Ring via bredbandet
  • Låg månadsavgift
  • Ingen bindningstid

Produktbeskrivning

Vi bjuder på halva månadsavgiften för telefoni (ord. pris 30 kr/mån) om du har bredband via oss och givetvis får du behålla ditt gamla nummer.

Du kopplar vår telefonidosa eller en router förberedd för IP-telefoni/VOIP (Voice Over IP) till din bredbandsuppkoppling. Därefter ansluter du en vanlig telefon till dosan eller routern och ringer precis som vanligt. Om dina telejack är rätt kopplade kan du även ansluta ditt befintliga telefoninät till telefonidosan via första telejacket.

ABONNEMANGET

I abonnemanget ingår ett telefonnummer om du inte redan har ett. Om du redan har ett nummer du vill behålla kan du flytta över det utan extra kostnad vid köp av telefonidosa. Nummerpresentation, hemligt nummer och samtalsspärrar ingår utan extra kostnad. Samtalstaxa tillkommer.

Utrustning

Telefonidosan kostar 599 kronor. För avancerade användare finns möjligheten att använda egen utrustning om så önskas, t.ex. en trådlös telefon förberedd för IP-telefoni/VOIP (kräver konfigurering på egen hand och är inte att rekommendera för icke-avancerade användare). Notera att en nummerportering kostar 100 kronor om annan utrustning än vår telefonidosa ska användas. Notera även att det inte går att använda annan operatörs telefoniutrustning.

Prisavtal

Super Utland
Superlåga utlandspriser enligt särskild prislista 20 kr/mån