Information och vanliga frågor om prisändringar

Information och vanliga frågor om prisändringar

Ibland händer det att vi behöver justera priserna på våra tjänster. Ändringarna är nödvändiga för att vi ska kunna fortsätta leverera framtidssäkra och högkvalitativa tjänster till dig och samtidigt kunna upprätthålla en personlig och professionell support i ett alltmer digitaliserat samhälle med förändrade surfvanor.

Oftast beror en prisändring på höjda avgifter från stadsnäten vi levererar våra tjänster via. För att vi ska kunna fortsätta leverera våra tjänster via deras fibernät behöver vi därför justera våra priser. Deras prisändringar beror i regel på utbyggnad, underhåll och uppgradering av fiber. En prisändring kan också ske i relation till ökade omkostnader, som ett resultat av teknisk utveckling och nya surfvanor.

I takt med att tekniken utvecklas och kvaliteten på strömmad film och musik, spel och annan media blir högre, ökar behovet av bandbredd (kapaciteten av din bredbandstjänst). I samma takt ser vi också att antalet samtida uppkopplade enheter blir allt fler: uppkopplade tv-apparater, surfplattor, larm, lampor, wifi-högtalare, spelkonsoller – listan kan göras lång. För inte länge sedan var normen för ett hushåll en bredbandstjänst med en bandbredd av 30 Mbit. I dag är normen 100-250 Mbit.

Detta går även i linje med ett förändrat surflandskap där fler människor spenderar mer tid i hemmet. Inte minst i tider där social distans råder – vi arbetar, kommunicerar, studerar, och pratar med de vi håller kärt via videosamtal, hemifrån.

I en tid av ständig digital utveckling och förändrade surfvanor krävs det ett kontinuerligt tekniskt arbete för att behovet av bredband och bandbredd ska kunna tillgodoses med en framtidssäker bredbandstjänst. Det kräver även att vi ser till att kunna tillgodose en större andel människors behov av personlig och professionell support.

Nedan har vi sammanställt svar på de vanligaste frågorna vi får i samband en prisändring.

Information om prisändringar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Vanliga frågor

Här får du svar på några av våra vanligaste frågor om prisändringar.

Korttidssurf i GlobalConnect


I stadsnätet GlobalConnect där det erbjuds korttidssurf för fritidshus gäller alltid informationen på GlobalConnects egna portal för ”Köp av extra surf”. Se alltid denna för aktuella priser för extra surf.

Varför ändrar ni priset på min tjänst?


Oftast beror en prisändring på att vi behöver justera våra priser enligt höjda avgifter från stadsnäten vi levererar våra tjänster på, med andra ord en direkt konsekvens av ökade kostnader.

Vad sker vid ett byte av stadsnät?


Har du blivit informerad om att ett nytt stadsnät ska ta över driften av din fiberutrustning?

Anledningarna till ett byte kan variera men det kan till exempel bero på att ditt energibolag, din bostadsrättsförening eller fiberförening har valt att byta nätoperatör efter exempelvis en upphandling.

Ett byte av nätägare innebär att dina tjänsters priser hädanefter kommer att baseras på ditt nya stadsnäts avgifter. Det kan innebära en prishöjning, en prissänkning, eller i vissa fall ingen ändring alls.

Bytet kan eventuellt också innebära att du får tillgång till ett större tjänsteutbud. Hör av dig om du vill veta mer om vad vi kan erbjuda just dig.

Hur blir jag meddelad om en prisändring?


Vi kontaktar dig via e-post till den e-postadress du tidigare har angett till oss. Om e-postmeddelandet inte når fram till dig ser vi detta. Om så är fallet skickar vi ett brev till dig. Vi skickar även brev om vi inte har någon e-postadress registrerad på din kundbild. Vi kan däremot inte ta hänsyn till om du inte öppnar e-postmeddelandet vi skickar till dig, på samma vis som vi inte kan säkerställa att du öppnar ett fysiskt brev.

Vad kan jag göra om jag är missnöjd med en prisändring?


Om du inte accepterar en prisändring kan du välja att avsluta ditt abonnemang. Om du önskar att säga upp ditt avtal behöver du kontakta oss senast dagen innan prisändringen träder i kraft. Värt att notera är att en prisändring oftast sker på grund av höjda avgifter från fiberägaren (ditt stadsnät), och således påverkas samtliga tjänsteleverantörer.

Mitt pris ändrades men jag fick ingen information om det


Vi informerar alltid om en prisändring via e-post eller brev. Om vi skickar e-post till dig ser vi ifall mejlet kommit fram eller inte. Om det inte kommit fram skickar vi brev. Vi kan tyvärr inte ta hänsyn till om du öppnar e-postmeddelandet eller inte, på samma vis som vi inte kan ta hänsyn till om du öppnar ett fysiskt brev eller inte.

Säkerställ så att mejlen hamnar rätt
Vissa e-postklienter eller e-posttjänster har en tendens att placera mejl i olika mappar eller kategorier (t.ex. ”Primary”, ”Promotions”, ”Updates”, ”Övrigt”, etc.). Kontrollera samtliga mappar och även din skräppost. Om mejlet hamnat i skräpposten behöver du markera mejlet som ”inte skräppost” eller ”markera avsändare som säker” för att säkerställa att våra mejl når dig i framtiden. Du kan även söka efter ett specifikt mejl genom att söka efter Junet bland dina mappar/inkorgar. Notera att du kan behöva göra detta via en dator.

Om vi inte har en e-postadress registrerad på din kundbild skickar vi ett brev till dig.

Hur ofta ändrar ni priserna?


Prisändringar sker oftast i samband med höjda avgifter från stadsnäten. Hur ofta dessa sker varierar och är utom vår kontroll.

Varför är mitt nya pris inte samma som på er hemsida?


Om ditt nya aviserade pris är högre än vad som presenteras på junet.se eller på ditt stadsnäts portal beror det sannolikt på att prisändringen träder i kraft vid ett framtida datum, och att prisinformationen på dessa sidor därför inte uppdaterats än. Om så är fallet justeras priserna på webben i takt med att din prisändring träder i kraft.

Har du fler frågor?

Om du har en fråga rörande en prisändring som inte har besvarats ovan är du välkommen att höra av dig.

Kontaktformulär

När du inleder kontakt via kontaktformuläret sparas de uppgifter som du lämnar hos Junet tills de inte längre behövs. Detta för att vi ska kunna besvara dina frågor och behandla ditt ärende. Mer om personuppgifter och hur vi hanterar dessa kan du läsa om i vår integritetspolicy.