Planerade arbeten

Uppgradering: Kalejdo (Wetternet), 2017-12-05

Publicerad: 1 november 2017 kl 17:11 – Uppdaterad: 10 november 2017 kl 11:09

Den 5 december kommer Kalejdo att uppgradera sin TV-plattform i Wetternet (Jönköping Stadsnät). Den nya plattformen går vid namnet Eagle. Detta kommer medföra en del förändringar.

Förändringarna innefattar:

  • Möjligheten att pausa och återuppta program i realtid (live-tv)
    För att kunna nyttja funktionen att pausa och återuppta live-tv, krävs en specifik USB-sticka. Denna kommer att kunna införskaffas via Junet. Prisuppgift saknas i dagsläget.
  • Play-tjänster
    Möjligheten att använda Play-tjänster (likt SVT-play). För att kunna nyttja tjänsten krävs Kalejdos nya Play-tjänst. Denna kommer att kunna beställas via Kalejdos hemsida. Priset för tjänsten kommer att vara 29 kr/mån.
  • Nytt utseende (grafiskt gränssnitt)
  • Inspelade program kommer att försvinna (se nedan)

VIKTIG INFORMATION FÖR DIG MED INSPELNINGSBAR TV-BOX:
När Kalejdo uppgraderar sin TV-plattform kommer alla inspelade program från din tv-box att försvinna. Detta beror på att de inspelade programmen du har i din tv-box är krypterade (kodade) av rättighetsskäl. När systemet uppgraderas den 5 december (via en nödvändig förbättring/uppdatering) går det inte att kryptera/koda om inspelningarna. De kommer alltså tyvärr att försvinna. Detta är tyvärr utom vår kontroll som internetleverantör och ingenting vi kan göra någonting åt. Ur denna aspekt hänvisar vi till Kalejdo för eventuella frågor av denna karaktär.