Driftstörning: 2020-05-25, Zitius

Publicerad: 25 maj 2020 kl 14:06 – Uppdaterad: 22 juni 2020 kl 11:38

Uppdatering: 2020-05-29, 18:13
Zitius har markerat arbetet som avklarat.

Uppdatering: 2020-05-28, 09:30
Zitius och dess underleverantörer arbetar fortfarande med att åtgärda driftavbrottet. Ny preliminär sluttid är 2020-05-29 15:00.

Uppdatering: 2020-05-27, 08:27
Zitius och dess underleverantörer arbetar fortfarande med lagning av fiberkablar. Arbetet beräknas bli klart under dagen.

Uppdatering: 2020-05-26, 17:20
Tekniker jobbar med att reparera skadade fiberkablar. Arbetet kommer att fortlöpa under kvällen. Kabelfelet påverkar samtliga fiberkunder i Mölndal.


Driftavbrottstyp: Driftstörning
Påverkade stadsnät: Zitius
Påverkade områden: Mölndal

Start: 2020-05-25, 12:12
Åtgärdad: 2020-05-29

Hur påverkas mina tjänster: Hastighetsproblem, tv-störningar, driftstopp.

Efter åtgärdad driftstörning kan det eventuellt vara nödvändigt att starta om den egna utrustningen.

Vi ber om överseende med detta.