Driftstörning: 2019-11-20, Kalejdo fiber-tv

Publicerad: 20 november 2019 kl 11:47 – Uppdaterad: 3 februari 2020 kl 16:38

Kunder med fiber-tv via Kalejdo kan för tillfället uppleva att endast baskanalerna går att titta på.

Påverkade stadsnät: Samtliga nät med Kalejdo fiber-tv

Start: 2019-11-20
Åtgärdad: 2019-11-22

Efter åtgärdad driftstörning kan det eventuellt vara nödvändigt att starta om den egna utrustningen.

Vi ber om överseende med detta.