Slutförda arbeten

Akut planerat arbete: 2019-06-12, Flera stadsnät/tjänster [Privat/Företag/Studenter]

Publicerad: 5 juni 2019 kl 12:30 – Uppdaterad: 14 juni 2019 kl 08:11

Natten mellan tisdag 2019-06-11 och onsdag 2019-06-12 kommer ett akut planerat arbete att utföras som påverkar ett flertal stadsnät och ett flertal tjänster.

Starttid: 2019-06-12 00:01
Planerad sluttid: 2019-06-12 08:00

Arbetet kommer att påverka minst följande stadsnät och minst följande tjänster:

  • Traman: Bredband, telefoni och tv. Avbrott kommer att ske vid ett flertal tillfällen med nedtid mellan ett par minuter och upp till några timmar.
  • Njudung: Bredband och telefoni. Avbrott beräknas till ett flertal kortare avbrott.
  • Öppen Fiber: Bredband och telefoni. Avbrott beräknas till ett flertal kortare avbrott.
  • IP-Only: Bredband och telefoni. Avbrott beräknas till ett flertal kortare avbrott.
  • iTux: Bredband och telefoni. Avbrott beräknas till ett flertal kortare avbrott.
  • Junets egna nät: Bredband och telefoni. Avbrott beräknas till ett flertal kortare avbrott.
  • Studentnät: Bredband och telefoni för ett mindre antal adresser. Avbrott beräknas till ett flertal avbrott av kortare eller längre karaktär.