Site Survey

Vi undersöker på djupet en lokal eller plats för att t.ex. få fram en täckningskarta eller en graf med eventuella störningar etc. Vi använder oss av Wi-Spy för dessa analyser (http://www.metageek.net/products/wi-spy-2/).