Junet satsar på fiber-tv, lanserar Triple Play

Publicerad för 7 år sedan

Pressmeddelande 2017-12-14

Junet-TV

Bredbandsleverantören Junet är ny leverantör av fiber-tv via Kalejdos öppna tv-boxar och satsar på egna kanalpaket för att positionera sig på Triple Play-marknaden.

Satsningen på fiber-tv går i linje med Junets ambition att kunna erbjuda samtliga delar av ett Triple Play-paket. I dag kan fiberkunder på stadsnäten Jönköping Stadsnät, Traman, Openbit och Kungälv beställa Junets kanalpaket via Kalejdos öppna tv-boxar. På sikt kommer antalet stadsnät att öka.

Satsningen på fiber-tv föll sig naturligt då det var den enda delen vi saknade i ett Triple Play-paket bestående av bredband, telefoni och tv. Vi har länge tillhandahållit Viasats kanalpaket, vilket vi kommer att fortsätta med, men nu kan vi även erbjuda egna kanalpaket, säger Mattias Lind, ansvarig för TV på Junet.

De nya kanalpaketen består till att börja med av två grundpaket och två tilläggspaket.

Vi har tagit fram två fristående kanalpaket, ”Lilla” och ”Stora”. Dessa kan även kompletteras med BBC- och Discovery-paket. Tillsammans utgör dess innehåll såväl sport, film och serier, som dokumentär- och barnkanaler. Vi kommer även att utöka med bland annat danska, finska och norska kanalpaket, säger Mattias.

Även om kanalutbudet är viktigt, är det inte alltid det centrala i valet av leverantör. Framför allt tenderar valet av leverantör att grunda sig i vilka mervärden leverantören erbjuder sina kunder.

En del kunder värderar Triple Play-tjänster väldigt högt, men i många fall är det de mervärden kunden tillskriver en leverantör som blir avgörande i beslutsprocessen. Just mervärden är något vi ständigt arbetar med genom transparens i vår kommunikation och hängivenhet gentemot våra kunder. På så vis försöker vi skapa långsiktiga relationer till våra kunder, där de kan känna sig trygga med Junet som sin leverantör, säger Mattias.

 

Kontakt
Mattias Lind
mattias.lind@junet.se


Junet har erbjudit bredbandstjänster sedan 2005 och erbjuder i dag bredband, wifi, tv och telefoni till såväl privatpersoner som företag. Förutom bredbandstjänster erbjuder Junet professionell service i form av installationshjälp, personlig support och, på vissa orter, fri heminstallation. Junet finns på flera olika stadsnät i Sverige.

Publicerad den 14 december 2017 under: